varovanje podatkov

Varovanje podatkov

Va拧i osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naro膷ilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za po拧iljanje informativnega gradiva, ponudb, ra膷unov ter ostale potrebne komunikacije med vami in ter RS Janko Rozman s.p..

Ob膷asno vam bomo po拧iljali svoj informativni material ter reklamna sporo膷ila. V kolikor boste izrazili 啪eljo, da ne 啪elite prejemati informativnih materialov in reklamnih sporo膷il, bomo to brezpogojno upo拧tevali.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

路 identiteto podjetja (ime in sede啪 podjetja, 拧tevilka registra),

路 kontaktne podatke, ki uporabniku omogo膷ajo hitro in u膷inkovito komunikacijo (e-po拧ta, telefon),

路 bistvene zna膷ilnosti blaga oziroma storitev (vklju膷no s poprodajnimi storitvami in garancijami),

路 dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

路 pogoje dostave izdelka ali izvr拧itve storitve (na膷in, kraj in rok dostave),

路 vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolo膷ene in razvidno mora biti prikazano, ali 啪e vsebujejo davke in stro拧ke prevoza,

路 na膷in pla膷ila in dostave,

路 膷asovno veljavnost ponudbe,

路 rok, v katerem je 拧e mo啪no odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, 膷e in koliko stane kupca vra膷ilo izdelka

Va拧i osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naro膷ilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za po拧iljanje informativnega gradiva, ponudb, ra膷unov ter ostale potrebne komunikacije med vami in ter RS Janko Rozman s.p..

Ob膷asno vam bomo po拧iljali svoj informativni material ter reklamna sporo膷ila. V kolikor boste izrazili 啪eljo, da ne 啪elite prejemati informativnih materialov in reklamnih sporo膷il, bomo to brezpogojno upo拧tevali.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

路 identiteto podjetja (ime in sede啪 podjetja, 拧tevilka registra),

路 kontaktne podatke, ki uporabniku omogo膷ajo hitro in u膷inkovito komunikacijo (e-po拧ta, telefon),

路 bistvene zna膷ilnosti blaga oziroma storitev (vklju膷no s poprodajnimi storitvami in garancijami),

路 dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

路 pogoje dostave izdelka ali izvr拧itve storitve (na膷in, kraj in rok dostave),

路 vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolo膷ene in razvidno mora biti prikazano, ali 啪e vsebujejo davke in stro拧ke prevoza,

路 na膷in pla膷ila in dostave,

路 膷asovno veljavnost ponudbe,

路 rok, v katerem je 拧e mo啪no odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, 膷e in koliko stane kupca vra膷ilo izdelka